Privacy policy

Privacy policy

Onze website heeft als adres www.elzingavanderkrieke.com

Inleiding

Elzinga van der Krieke B.V. (hierna: “EVDK”) verwerkt persoonsgegevens van personen die zich inschrijven voor de nieuwsbrief. In dit privacy statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is Ruurd Harthoorn, hij helpt je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@elzingavanderkrieke.com.

Wie zijn wij?

Wij zijn Elzinga & Van der Krieke B.V. (EVDK): we zijn gespecialiseerd in verspanen, engineering, matrijzenbouw en spuitgieten.

Elzinga & Van der Krieke heeft ten doel:
• het zoeken naar en vinden van oplossingen voor uitdagingen van klanten op het gebied van spuitgieten, engineering, verspannen en matrijzenbouw.
• het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
• Elzinga & Van der Krieke heeft een winst oogmerk.

Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, social ID, cookie ID (over cookies lees je meer in ons cookiestatement) en surfgedrag.

Waarom verwerken wij die persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het aanmelden voor onze nieuwsbrief en het versturen van onze brochure. Van contactpersonen houden we verschillende persoonsgegevens bij om onze diensten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houden we contactdetails bij om je te kunnen bereiken.
  • Je kan ons via verschillende kanalen bereiken: telefoon, post, e-mail, LinkedIn en Facebook.
  • Nieuwsbrieven en mailings
    Je kan je bij ons aanmelden voor nieuwsbrieven. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je je in iedere mail uitschrijven.
  • Werving (marketing)
  • Wettelijke verplichtingen

Rechten van betrokkenen
Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@elzingavanderkrieke.com

Informatie en inzage: Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie: Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.

Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Daarnaast kun je ook:

Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wilt intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij Elzinga & Van der Krieke B.V.: Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover ook een klacht indienen bij de AP. (Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ )

Bewaartermijnen
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.  Emailgegevens voor het ontvangen van de nieuwsbrief wordt bewaard tot het moment de ontvanger zich afmeld voor de nieuwsbrief.

Grondslagen van de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van Elzinga & Van der Krieke B.V.: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken dan weet je ons te vinden! Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming: dit gaat met name over het verzenden van de nieuwsbrief.

Links

Op de website van Elzinga & Van der Krieke B.V. (EVDK) zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. EVDK is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacy statement van de betreffende organisatie lezen.

Bijgewerkt 30 juni 2020

 

Follow by Email
LinkedIn